Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at Tholstrupmoldt.dk, behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Tholstrupmoldt.dk, respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

 

Personoplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

 Tholstrupmoldt.dk, har dog brug for visse personoplysninger for at kunne komme i kontakt og levere nyheder og andre tjenester til dig.

 Tholstrupmoldt.dk, indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

  • Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback; eller i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde.
  • Tholstrupmoldt.dk, indsamler som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse eller privat adresse) for at levere den ydelse, du som kunde efterspørger.
  • Registrering af visse personoplysninger er imidlertid også nødvendig for at kunne analysere, hvordan brugerne anvender Tholstrupmoldt.dk via Google Analytics, jf. nedenfor.

Tholstrupmoldt.dk, indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne.

 

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på  Tholstrupmoldt.dk,videregives kun til:

  • Virksomhedens interne afdelinger;
  • Udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt; og forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din brugerkonto
  • Tholstrupmoldt.dk, videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel over for Tholstrupmoldt.dk.
  • For at kunne videreudvikle og forbedre Tholstrupmoldt.dk hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.
  • Tholstrupmoldt.dk, anvender Google Analytics / Userreport/ til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google/Userreport
  • Google/Userreport/ kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics/Userreport/ accepteres ved besøg på Tholstrupmoldt.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html etc.
  • Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver Tholstrupmoldt.dk ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på hjemmeside.dk

 

Hvor lagres dine personoplysninger?

Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Tholstrupmoldt.dk vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor eller i øvrigt påkrævet efter gældende lovgivning.

Adgang til oplysninger

Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og interesseområder, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på adressen Tholstrupmoldt.dk. Du har også ret til at få forkerte oplysninger berigtiget.

Kontakt, ændring og opdatering af privatlivspolitikken

Tholstrupmoldt.dk forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på adressen leje@tholstrupmoldt.dk